Vizyonumuz

Dinamik Olma.

 

Toplumumuzun dengeli beslenmesi için gerekli et ve et mamullerinin, hijyenik

şartlarda, en yeni teknolojiye göre üretimini sağlamak amacıyla ŞEKER ET gerekli

bütün alt yapı çalışmaları ve belgelerini tamamlayarak hep daha iyi olma yolunda

ilerlemektedir.

 

Özgüvene Sahip Olma...

 

İşine Aşık, işverenin yanında çeşitlilik için çalışan özel kadro, bu çeşitliliğin hijyenik

ve Avrupa Standartlarında olması çalışan Veteriner Hekimi, tüm özel ve idari

personeli ile hizmet vermektedir.

 

Açıklık ve Dürüstlük...

 

ŞEKER ET; üretimin tüm aşamalarında, hammaddeden sevkiyata kadar personelin

hijyen kurallarına uygun çalışması, çalışan ortamın kullanılan ekipmanların, üretim

sonrası uygulanan temizlik sisteminin, gıda güvenliğine yönelik bakımın, gıda

işleme kurallarına uygun ve mükemmel olması için, soğuk zinciri bozmadan

çalışmaktadır.